ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1นำรถกระเช้าตัดต้นไม้ใหญ่ในจุดเสี่ยงบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูงเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1 นำทีมปฏิบัติภารกิจนำรถกระเช้า พร้อมบันไดสูง และเลื่อยโซ่ยนต์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าตัดต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นในจุดเสี่ยงบริเวณเสาไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ ซอยสุขุมวิท 75 (ซอยลุงโพธิ์) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากในช่วงฤดูฝนอาจมีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงและทำให้กิ่งไม้หักลงมาทับสายไฟฟ้าแรงสูงเกิดความเสียหายไฟฟ้าดับ และอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรง จึงอาจมีแนวโน้มที่อาจทำให้เกิดภัยพิบัติได้ทั้งทางบกและทางทะเล การปฏิบัติภารกิจในวันนี้จึงเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนประสบเหตุสาธารณภัยทางบก หรือทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 โทร.1696 ได้ตลอด 24 ชม.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow