ผู้ว่าฯอัศวินเผยกทม.พร้อมเปิดเมืองแค่51.64%ถกทุกองค์กรหาทางผลักดันต้อนรับนทท.โดยเร็ว

วันนี้ (22 ก.ย.64) ที่ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกล teleconference โดยได้เผยว่า วันนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้ข้อมูลการจัดภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เพื่อแลกเปลี่ยนและหาแนวทางที่เหมาะสมและเตรียมพร้อมในการเปิดกรุงเทพมหานคร รองรับการท่องเที่ยว เพื่อให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมโรค โดยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากนักท่องเที่ยวมาสู่ประชาชน ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวต้องไม่ได้รับเชื้อจากประชาชนด้วยเพราะ พื้นที่ กทม. มีความแตกต่างจากภูเก็ตที่มีสภาพเป็นเกาะ แนวทางการทำ กรุงเทพฯ แซนด์บ็อกซ์ อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างไปบ้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างแสดงความพร้อมที่จะผลักดันให้สามารถเปิดกรุงเทพฯได้โดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมสปาไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น ผู้ว่าฯกทม.กล่าวเพิ่มเติมว่า จากชุดข้อมูลของคณะกรรมการวิชาการประเมินความพร้อมในการเปิดพื้นที่ระบุว่า กทม.มีความพร้อม ร้อยละ 51.64 พิจารณาจากความก้าวหน้าในการได้รับวัคซีนของคน กทม. ขณะนี้อยู่ที่ ร้อยละ 44.09 ควรได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ร้อยละ70 ขึ้นไป โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ควรถึง ร้อยละ 80 ก่อน ประกอบกับยังต้องมีการหารือเพิ่มเติมถึงมาตรการและเงื่อนไขที่ชัดเจน จึงจะกำหนดเป้าหมายวันเปิดเมืองพร้อมวางไทม์ไลน์ให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมที่สุดในการเปิดเมืองครั้งนี้ โดยจะมีการนัดประชุมหารือกันต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow