ทั่วไทยฉีดแล้ว!เข็มแรก31.3ล้านรายสองเข็ม16.9ล้านเข็มสี่800

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานจำนวนการฉีดวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 25 ก.ย.64) รวม 50,101,055 โดส ใน 77 จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 25 ก.ย.64ยอดฉีดทั่วประเทศ 112,215 โดสเข็มที่ 1 : 40,659 รายเข็มที่ 2 : 67,821 รายเข็มที่ 3 : 3,735 รายเข็มที่ 4 : 0 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 31,352,795 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 16,983,296 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 773,603 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 4 สะสม : 800 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow