ผลกระทบ“เตี้ยนหมู่”น้ำกัดเซาะคอสะพานขาดรถไฟต้องเปลี่ยนเส้นทางงดขบวนรถท้องถิ่น

วันที่ 26 กันยายน รายงานผลกระทบผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ได้เคลื่อนผ่านพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ทำให้มีกระแสน้ำฝนสะสมไหลกัดเซาะคอสะพานขาดที่ช่วงหลักเสาโทรเลข 3532/13-14 ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม-หนองพลวง จ.นครราชสีมา พบความเสียหายจากหินบนทางรถไฟถูกพัดไปกับกระแสน้ำ ระบบอาณัติสัญญาณได้รับความเสียหาย อีกทั้งระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ขบวนรถเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายหนองคาย) ไม่สามารถเดินรถผ่านได้ การรถไฟหางประเทศไทย (รฟท.) จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายหนองคาย ช่วงระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์-จัตุรัสใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอย-นครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่ แทน พร้อมงดเดินขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่บำรุงทางตรวจทางได้เฝ้าระวังสังเกตการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีแนวโน้มน้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow