ผวจ.ประจวบฯออกประกาศคุมเข้มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในประกาศคำสั่งจังหวัด เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19โดยร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำหน่ายได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน สำหรับสวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. ศูนย์การค้าเปิดได้ตามเวลาปกติ แต่งดเว้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สวนสนุก สวนน้ำยังปิดให้บริการนอกจากนั้นในประกาศ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนมากกว่า 100 คนขึ้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไข ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เพื่อรายงานตัว กักตัวในที่พักหรือโรงแรมเป็นเวลา 14 วัน หากเดินทางเข้าพักในพื้นที่ไม่เกิน 14 วัน ให้กักตัวตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว ได้แก่ ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด 19 และได้รับการรักษาหายแล้วไม่เกิน 90 วัน และได้รับวัคซีนทุกยี่ห้อครบโดสตามประกาศหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว เป็นการควบคุมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวปลายสัปดาหนี้.อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.ประจวบฯ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐