'แม่บ้าน'สอบสวนกลางมอบของที่ระลึกและส่งมอบงานประธานคนใหม่

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.64 คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ภรรยา พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบของที่ระลึกให้สมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ที่ครบวาระตามการเกษียณอายุของคู่สมรส 2 ท่าน คือคุณรสสุคนธ์ เหรียญราชา คู่สมรสผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ คุณบวรลักษณ์ ฉิมเฉิด คู่สมรส พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจากนั้นได้คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ได้ส่งมอบหน้าที่ในตำแหน่งประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ให้กับคุณรงรอง ภูริเดช ภรรยา พลตำรวจโทจิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมี คุณสิริรักษ์ ครูวัฒนเศรษฐ์, คุณอรุณี เชาวนาศัย, คุณสไบนาง ฉัตรธนเดช, คุณณัชชา ชัยนิรามัย รองประธานชมรมฯ, กรรมการบริหารชมรมฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมในพิธี ณ อาคารประชุมสัมมนา บช.ก. จ.นนทบุรี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐