‘ในหลวง’มี‘พระราชสาส์น’อำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ โบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2564ฯพณฯ นายนิโกลัส มาดูโร โมโรส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา กรุงการากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้า(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐