โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานได้รับผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานหมิงตี้

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญ กับทรงติดตามสถานการณ์การเกิดไฟไหม้บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นไปมอบแก่ราษฎรวันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ในพื้นที่อำเภอบางพลี ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอบางพลี และตัวแทนหัวหน้าศูนย์อพยพ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด (โดยถุงพระราชทานบางส่วนได้มอบให้แก่ประชาชนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนรวม 1,992 ถุง) กับมอบเงินสงเคราะห์ในการศพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎร จิตอาสาดับเพลิง ตลอดจนหน่วยงานส่วนต่างๆได้ทราบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อปรุงอาหาร สุกใหม่ ถูกสุขลักษณะอนามัย พระราชทานแก่ราษฎรที่มาพักที่ศูนย์อพยพ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆทีมาปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์อพยพวัดบางพลีใหญ่กลาง และศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ อำเภอบางพลี ซึ่งจัดให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว โดยได้มอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ตัวแทนประชาชนที่มาพักที่ศูนย์ ฯ และเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชนให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐