ในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรง'พระแก้วมรกต'จากฤดูร้อนเป็นฤดูฝน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นการส่วนพระองค์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐