“เอดีบี”ชี้“โควิด”พ่นพิษชาวเอเชีย80ล.คนยากจนหนัก-ทุบแผนพัฒนาไม่ได้ตามเป้า“ยูเอ็น”

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี เปิดเผยถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งล่าสุด เมื่อวันอังคารนี้ว่า จะทำให้ประชาชนราว 75 – 80 ล้านคน ในประเทศกำลังพัฒนาของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเผชิญหน้ากับความยากจนอย่างรุนแรงต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในแผนการพัฒนา รวมถึงแผนการขจัดความยากจนและความหิวโหยให้หมดไปภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) ตามเป้าหมายที่สหประชาชาติ หรือยูเอ็น กำหนดไว้โดยธนาคารเอดีบี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ระบุว่า จากแบบจำลองของเอดีบี พบว่า ความยากจนขั้นรุนแรง ซึ่งหมายถึงการที่ประชากรมีรายได้ต่ำกว่าวันละ 1.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 63 บาท โดยอัตราความยากจนขั้นรุนแรงจะลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ในปี 2020 (พ.ศ. 2563) จากร้อยละ 5.2 ในปี 2017 (พ.ศ. 2560) หากว่าไม่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้นมาเสียก่อน แต่ปรากฏว่า จากโรคระบาดข้างต้น ทำให้ปีที่แล้วตัวเลขความยากจนขั้นรุนแรงกลับมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากเดิมที่ประเมินกันไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ ความยากจนขั้นรุนแรงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อบรรดาแผนพัฒนา รวมถึงทำให้ความไม่เท่าเทียมกันในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ การศึกษา รวมถึงการจ้างงาน ที่ประชากรต้องหยุดทำงานกันมากขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐