“ซามูไร”ไม่รอแล้ว!ขอซื้อ“ยาเม็ดต้านโควิด”จาก“เมอร์คฯ”

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น กำลังเจรจากับบริษัท “เมอร์ค แอนด์ โค” เพื่อสั่งซื้อยาเม็ดต้านไวรัสโควิด-19 ขนาน “โมลนูพิราเวียร์” สำหรับนำไปใช้ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตรายงานข่าวแจ้งว่า การเจรจาสั่งซื้อยาดังกล่าว มีขึ้นควบคู่ไปกับการพิจารณาอนุมัติการใช้ยาขนานนี้ให้ได้โดยเร็ว หลังจากที่ทางบริษัทเมอร์คฯ ยื่นเรื่องขอใช้ยาขนานโมลนูพิราเวียร์ให้ทางการญี่ปุ่นพิจารณา ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางกับสหรัฐฯ ที่ทางบริษัทเมอร์คฯ ยื่นเรื่องขอให้ทางการสหรัฐฯ อนุมัติใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐