ผวา“กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ”!“สวีเดน-เดนมาร์ก-ฟินแลนด์”ประสานเสียงระงับฉีด“โมเดอร์นา”แก่คนอายุน้อย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขของสวีเดน เดนมาร์ก และฟินแลนด์ ต่างระงับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขนานโมเดอร์นา ให้แก่เด็กและคนวัยหนุ่มสาว ที่เกิดหลังจากปี 1991 (พ.ศ. 2534) เป็นต้นไป ภายหลังจากได้รับรายงานเป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ โดยมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การับวัคซีนในเข็มที่ 2อย่างไรก็ดี อาการผลข้างเคียงดังกล่าว จัดว่าเป็นอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นน้อย หรือพบได้ยาก และถ้าหากมีอาการก็จะไม่รุนแรง ตลอดจนฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วรายงานข่าวแจ้งว่า หน่วยงานด้านสาธารณสุขของฟินแลนด์ ได้เปลี่ยนวัคซีนเข็มที่ 2 ที่จากเดิมเป็นขนานโมเดอร์นา ให้เป็นขนานไฟเซอร์แทน แก่ผู้รับการฉีดที่มีอายุน้อย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐