บิ๊กโจ๊กร่วมลงนามว่าด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019

วันที่ 28 ก.ย.ที่ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร. เป็นผู้แทน ตร.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย โดยนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงคมนาคม โดยนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานคร โดยนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้แทนกรุงเทพมหานครบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการบริษัทและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริวรร สิบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง หัวหน้าโครงการ Ai MASK สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐