นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดจังหวัดตรังขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าตลาดศรีศุภผลคุมเข้มทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าตลาดศรีศุภผล คุมเข้มทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมากและต้องปิดกิจการอีกเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมากและต้องปิดกิจการอีกวันนี้ (18 ตุลาคม 2564) ที่ตลาดศรีศุภผลห้วยยอด (ตลาดเช้า) และบริเวณถนนเพียรพร้อม นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยยอด เข้าดำเนินการฉีด ล้าง ทำความสะอาดบริเวณตลาด เตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าตามปกติในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้จับจ่ายสินค้าและบริการเมื่อกลับมาเปิดให้บริการตลาดอีกครั้ง รวมทั้งระงับยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด กล่าวว่า ขณะนี้ ตลาดสดซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทยอยกลับมาเปิดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ประชาชนเริ่มวางใจ กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อได้ การจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลง ทุกคนต้องร่วมมือกันทำทุกมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ ใช้ชุดตรวจ ATK คัดกรองความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อจำนวนมากและต้องปิดกิจการอีก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทุกคน.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐