รพ.ค่ายพิชัยดาบหักตรวจร่างกายประจำปีกำลังพลตามมาตรการCOVID-FreeSettingและUniversalPrevention

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก​ และ​ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ดำเนินการตรวจร่างกายประจำปี 2564 ให้กับกำลังพล เพื่อตรวจสอบ ดูแลสภาพร่างกายของกำลังพล หากมีข้อบกพร่องหรือตรวจพบโรคก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงที โดยมีการตรวจร่างกายแบบ New Normal เว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองโควิด-19 ทุกราย ปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention ในสถานการณ์การระแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกำลังพลที่เข้ารับการตรวจร่ายกายประจำปีนั้น จะต้องรับการตรวจคัดกรองโดวิด-19 ทุกราย ด้วยรถชีวนิรภัยกองทัพบก ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากพบเชื้อโควิด-19 จะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสามารถควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที โดยปฏิบัตินโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มาตรการปลอดภัยระดับองค์กร (COVID-Free Setting) และป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยการจัดสถานที่ในการตรวจร่างกายประจำปีให้ปลอดโควิด-19 มีสุขอนามัย สะอาดปลอดภัยและเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เจ้าหน้าที่ทุกรายฉีดวัคซีนครบ ผู้มารับบริการจะมีการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ “สีเขียว” ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนครบ และ”สีเหลือง” คือ มีผลตรวจ ATK เป็นลบในเวลาที่กำหนด ตลอดจนการใส่หน้ากาก ล้างมือทุกๆครั้ง และการทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ อีกด้วย.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐