ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตโควิดต่อเนื่องพบติดเชื้อเพิ่มขึ้น14ราย

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 26 ราย กำลังรักษาอยู่ 282 ราย เสียชีวิตสะสม 105 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 14 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 12,266 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย (มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4ราย) และ เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 10 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว 5 ราย/คลัสเตอร์ปาฝา 2 ราย/คลัสเตอร์เมืองทุ่ง 3 ราย ) ใน 4 อำเภอ ดังนี้1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 4ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย/จ.ระยอง 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19 – ติดเชื้อในพื้นที่ 2 ราย จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว/เพื่อน (ต.ขอนแก่น/ต.ในเมือง)2. อำเภอจังหาร 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว/ชุมชน (คลัสเตอร์ ต.ปาฝา2 ราย/ ต.ยางใหญ่ 1 ราย /และ ต.ผักแว่น 1 ราย)3. อำเภอสุวรรณภูมิ 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว/ชุมชน (ต.เมืองทุ่ง 3 รายและ ต.สระคู 1 ราย)4. อำเภอหนองพอก 2 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปรากร 1 ราย/จ.ระยอง 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อโควิด19ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 41 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 23 จังหวัด 1.รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 2. ลงทะเบียนเข้าร้อยเอ็ด ในแอพพลิเคชั่นร้อยเอ็ด 3.หากมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามข้อ 3.1 ถึง 3.4 ให้กักตัว 7 วัน ดังนี้3.1 มีผลตรวจโควิด19(RT-PCR)เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง 3.2 มีผลตรวจ ATK เป็นลบ 3.3 เคยติดเชื้อโควิด19 รักษาหายแล้วไม่เกิน 90 วัน 3.4 ฉีดวัคซีนโควิด1 9ครบ 2 เข็ม ***หากไม่มีหลักฐานใดๆต้องกักตัว 14 วัน ***

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐