ร่วม“แต่งชุดไทยชมตู้ลายทอง”ยลเหรียญที่ระลึกฯสักการะพระบรมรูปร.5

เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรจัดกิจกรรม “111 ปี ปิยมหาราชรำลึก” ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 และชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “แต่งชุดไทย ชมตู้ลายทอง” ยลเหรียญที่ระลึกฯ และเสวนานายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า หอสมุดแห่งชาติขอเชิญชมนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ โดยนิทรรศการตู้ลายทอง เป็นการจัดแสดงตู้ลายรดน้ำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมสำหรับใช้เป็นตู้ใส่หนังสือในหอพระสมุด ตู้เหล่านี้เป็นฝีมือช่างไทยสมัยโบราณที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีต งดงาม ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันตู้ลายทองจำนวนหนึ่งได้มีการจัดเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ (เทเวศน์) และในนิทรรศการครั้งนี้ได้นำตู้ลายทองมาจัดแสดงจำนวน 48 ตู้ ในแต่ละห้องมีการแบ่งตามเนื้อหาของตู้ เช่น พุทธประวัติ ชาดก ทวารบาลหรือเทพผู้พิทักษ์ รามายณะหรือรามเกียรติ์ เป็นต้นในส่วนของนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นเพื่อพระราชทานในโอกาสต่างๆ รวมถึงเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความกล้าหาญ บำเหน็จความชอบในราชการหรือบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังขอเชิญทุกท่านสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าพระองค์จริง ซึ่งหล่อจากปูนปลาสเตอร์ทาสีน้ำตาลเข้ม พิมพ์จำลองจากพระบรมรูปหล่อ ซึ่งประดิษฐานไว้ในปราสาทพระเทพบิดร โดยในปีพุทธศักราช 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานในบุษบกมุขเด็จ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำหรับให้ราษฎรสดับปกรณ์อุทิศถวายพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณในงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2564 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “แต่งชุดไทย ชมตู้ลายทอง” โดยการโพสต์ภาพถ่ายกับตู้ลายทองที่จัดแสดงภายในนิทรรศการตู้ลายทอง และนิทรรศการเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) เพื่อลุ้นรับหนังสือตู้ลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี) จำนวน 10 รางวัล สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage:NationalLibraryThailand และเปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยขอความร่วมมือผู้เข้าชมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและหอสมุดแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดแห่งชาติยังได้มีการจัดกิจกรรม “111 ปี ปิยมหาราชรำลึก” ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 การจัดแสดงชุดเครื่องโต๊ะ เวลา 09.00 – 16.00 น. , วันเสาร์ที่ 23 ต.ค. กิจกรรมเสวนาเรื่อง “แนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษตู้ลายทอง เหรียญที่ระลึกในรัชกาลสมเด็จพระปิยมหาราช และชุดเครื่องโต๊ะ” เวลา 13.00 – 15.30 น. , วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. อาทิตย์ที่ 7 และ 21 พ.ย. , อาทิตย์ที่ 5 และ 19 ธ.ค. 2564 กิจกรรมการแสดงดนตรีระหว่างชมนิทรรศการ เวลา 14.00 – 16.00 น. จากคีตศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐