ห่วง!คลัสเตอร์ใหม่"งานศพ-จัดเลี้ยง"วอนปชช.เคร่งครัดมาตรการป้องกัน

ภาพรวมทั้งประเทศพบอัตราการติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง ส่วนรายงานผู้เสียชีวิตยังคงมีตัวเลขขึ้น-ลง แต่ยังคงต้องจับตาใน 4จว.ชายแดนใต้ที่พบผู้ป่วยใหม่สูงถึง 1,992 ราย ตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ที่พบเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มที่พบเสียชีวิตสูงสุด การติดเชื้อใหม่ใน 67 จังหวัด พบป่วย 5,252 ราย ส่วนในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบป่วยอีก 1,615 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 1,020 ราย ตายสูงสุด อยู่ในพื้นที่ภาคใต้รวม 20 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,918 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในปท.8,900 ราย มาจากต่างประเทศ 18 ราย ส่วนยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย รักษาหาย 10,878 ราย ยังรักษาอยู่ 103,507 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,728 ราย และมีอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 619 ราย วันที่ 20 ต.ค.2564  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 8,918 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 8,900 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 8,195 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 664 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 41 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 18 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  รวม 1,811,852 ราย อย่างไรก็ตามหากรวมยอดผู้ป่วยจากการตรวจ ATK จำนวน 3,178 ราย ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่จะมีถึง 12,096 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 79 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 18,486 ราย หายป่วยอีก 10,878 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,689,859 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 103,507 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.41,138 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 62,369 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,728 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 619 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 79 ราย เป็นเพศชาย 40 ราย เพศหญิง 39 ราย อายุ 1 เดือน-89 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด  18 ราย แต่ในภาคใต้เสียชีวิตรวมสูงสุดถึง 20 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 79 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 32 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 7 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 37 ราย โดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้ง 79 รายนั้น พบเป็นเด็กอายุ 1 เดือน จ.ตาก ไม่มีโรคประจำตัว เสียชีวิตอีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐