น้ำเหนือที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้วใช้ระบบชลประทานเร่งระบายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสักออกทะเล

น้ำเหนือที่นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงในระยะต่อไป กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบชลประทานรับน้ำอย่างเต็มศักยภาพ ลดผลกระทบพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนล่าง ตามข้อสั่งการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) วันที่ 21 ต.ค.64 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า ปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบนบริเวณจังหวัดนครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว โดยที่สถานีวัดน้ำท่า C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,669 ลบ.ม./วินาที (ลดลง 38 ลบ.ม./วินาที) ก่อนไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ซึ่งมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,779 ลบ.ม./วินาที (เพิ่มขึ้น 13 ลบ.ม./วินาที) ส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณ 💥 อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 5 ซม. และ 💥 จ.อ่างทอง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 6 ซม. ด้านลุ่มน้ำป่าสัก ปัจจุบัน (21 ต.ค. 64) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เหนือเขื่อนลดน้อยลงแล้ว แต่ยังคงเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าสักฯ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในระดับควบคุม ในอัตรา 600 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณด้านท้ายเขื่อนหลายจุดลดลง ดังนี้💥 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ลดลง 5 ซม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 5.89 เมตร)💥 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ลดลง 10 ซม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 7.21 เมตร)💥 อ.เมือง จ.สระบุรี ลดลง 6 ซม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 1.61 เมตร)💥 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ลดลง 2 ซม. (ต่ำกว่าตลิ่ง 0.42 เมตร)ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปริมาณฝนที่ตกน้อยลงและใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งจะทำให้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับในระยะต่อไป แต่ยังคงมีน้ำท่าที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงแม่น้ำท่าจีนในปริมาณมาก กรมชลประทาน ได้ใช้ระบบชลประทานในพื้นที่ตอนล่าง เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการนำน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำจนเต็มศักยภาพแล้ว จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐