10สุดยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนระดับพรีเมียม

ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง : ชวนไปดูผลิตภัณฑ์ไทยระดับพรีเมียม ที่สร้างสรรค์จากชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนิทรรศการดังกล่าวจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมมาสืบสาน รักษาและต่อยอดพัฒนาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมผู้ประกอบการในแขนงนี้ และยังเป็นการขานรับนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมถึงการขับเคลื่อน “Soft Power” ความเป็นไทยตามนโยบายรัฐบาล โดยนำคุณค่าทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมใน 15 สาขา เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม การออกแบบ แฟชั่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการแพทย์แผนไทย เป็นต้น10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย หรือ CPOT (Cultural Product of Thailand) ที่ทางวธ.นำมาจัดแสดง ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับพรีเมียม ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม มีความคงทน มีการออกแบบที่โดดเด่น และมีมูลค่าทางการตลาดสูงเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูน ชุมชนบ้านดอนข่า จ.ขอนแก่น ชุดผ้าฝ้ายลายใบไม้ ชุมชนวัดพลา จ.ระยอง กระเป๋าข้าวต้มลูกโยน ชุมชนตลาดแขก จ.ระนอง ผ้าไหมทองสุรนารี ชุมชนวัดอัมพวัน (จะโปะ) จ.นครราชสีมา เครื่องประดับเบญจรงค์ ชุมชนวัดอัมพวัน จ.สมุทรสงคราม และเครื่องถมนคร ชุมชนหน้าวัดพระธาตุ จ.นครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังนำผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ มาโชว์ ภาคเหนือ เช่น ชุดหมอนประเพณีสลากย้อมบ้านหนองสมณะใต้ จ.ลำพูน ตะกร้าบ้านสันปูเลย จ.พะเยา กระเป๋าผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านพระธาตุ จ.ตาก ภาคกลาง เช่น กระเป๋าจักสานเสื่อกกร่วมสมัย บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์บัวทองเหลืองวัดค่าย จ.พระนครศรีอยุธยา ตะกร้าจักสานหวายดำบ้านห้วยเกรียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคอีสาน เช่น ชุดลูกปัดหินบ้านเชียง จ.อุดรธานี ผ้าทอบ้านกุดกวางสร้อย จ.หนองบัวลำภู ชุดปิ่นโตไม้มงคลบ้านดงเย็น จ.มุกดาหาร ภาคใต้ เช่น เสื่อโยคะเตยปาหนันวัดเขาไม้แก้ว จ.ตรัง เสื้อศรีลังกาสุกะบ้านหนองหนุน จ.พัทลุง และกระเป๋าเป้อารยธรรมปักษ์ใต้วัดโพธิ์นิมิต จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ “10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย” เพื่อที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์และต่อยอดมรดกภูมิปัญญา โดยในตัวสินค้ามีเรื่องราวเนื้อหาทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการสร้างงาน เพิ่มพูนรายได้ให้กับคนในชุมชนพื้นที่ ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นมีรูปแบบร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน รวมทั้งงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ จำนวนมากกว่า 1,000 รายการสำหรับนิทรรศการจัดแสดงที่ห้อง Gallery 5 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมในวันเวลาราชการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือสอบถามรายละเอียดก่อนที่จะแวะไปชมได้ โทร. 02 209 3599 และสายด่วนวัฒนธรรม 1765

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐