สาระน่ารู้กับกองทุนดิจิทัลมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลอย่างไร

หลายท่านคงสงสัย ว่าหลังจากโครงการได้ผ่านการอนุมัติ และลงนามสัญญาแล้ว กองทุนมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลอย่างไรบ้าง วันนี้เรามาทราบรายละเอีดยการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกันคะ#การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน#Defund#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม#กองทุนดิจิทัล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐