“สินิตย์”เล็งผลักดัน“ปลาเม็ง”สุราษฎร์ขึ้นGIกระตุ้นศก.ชุมชน

เมื่อวันที่ 21- 22 ต.ค.64 นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ นำทีมกระทรวงพาณิชย์และกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ชุมพรและสุราษฏร์ธานี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แก่ผู้ประกอบการ “กาแฟเขาทะลุ” และ “กล้วยเล็บมือนางชุมพร” เล็ง “ปลาเม็ง” สุราษฎร์ฯ ขึ้นทะเบียน GI ย้ำกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนช่องทางการตลาดสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์เปิดเผยว่า พิธีมอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในวันนี้เป็นเครื่องหมายการันตีว่า “กาแฟเขาทะลุ” และ “กล้วยเล็บมือนางชุมพร” เป็นสินค้า GI ประจำจังหวัดชุมพรได้ผ่านการรับรองถึงแหล่งที่มา และคุณภาพ โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI นี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค นำมาสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชน และในท้ายที่สุดสามารถนำไปเป็นของฝากจากจังหวัดชุมพร กระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบัน กล้วยเล็บมือนางชุมพร สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 70 ล้านบาทต่อปี ส่วนกาแฟเขาทะลุมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมียอดขายกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ในการลงพื้นที่ พบว่า ปลาเม็ง” ของจังหวัดสุราษฎร์ฯ ซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นหายากของจังหวัด มีอัตลักษณ์และศักยภาพที่อาจผลักดันให้ขึ้นทะเบียน GI ได้ โดยปลาเม็งมีลักษณะเด่น เป็นปลาเลี้ยงในน้ำจืด มีตัวยาวเรียว แบนข้าง พบมากในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาศัยอยู่ในท้องน้ำที่เป็นดินโคลน ปัจจุบันปลาเม็งถือได้ว่าเป็นปลาท้องถิ่นที่มีความสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ฯ ค่อนข้างหายาก มีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเบื้องต้นได้มอบให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบรายละเอียดและผลักดัน“ปลาเม็ง” ให้เข้าสู่ระบบการคุ้มครอง GI ต่อไป คาดว่าจะเป็นอีกสินค้าที่เป็นตัวแปรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตอันใกล้

ขณะที่ด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขานรับนโยบายดังกล่าวพร้อมเดินหน้าส่งเสริมและให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียน “ปลาเม็ง” ของจังหวัดสุราษฎร์ฯ เพื่อคุ้มครองปลาเม็งให้เป็นสินค้า GI ที่ขึ้นชื่อสำหรับชาวสุราษฎ์ต่อไป และสำหรับชุมชนใดที่สนใจจะขึ้นทะเบียน GI สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.1368

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐