"ATK"ตัวเลขเงาพุ่ง!4,163ยอดรวมติดเชื้อ13,514ราย

เพจภาคีบุคลากรสาธารณสุข เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายงานวันที่ 24 ต.ค.64
รวม 13,514 ราย !!!
เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย !!!
ตรวจ ATK (ผลบวก) 4,163 ราย
ปริมาณการตรวจเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน
***ข้อมูลล่าสุดที่เป็นทางการยังอยู่แค่วันที่ 8 ต.ค. 2564 จำนวน 71,282 ราย
พบเชื้อเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน จำนวน 10,464 ราย
คิดเป็น Positive rate = 14.68 %

ทางภาคีบุคลากรสาธารณสุขขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยจำนวนการตรวจต่อวัน และ positive rate ให้เป็นปัจจุบันโดยด่วนที่สุด เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ถูกต้องจริง ๆ สักที รวมถึงการเร่งหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เเละเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดหาวัคซีน เช่น การจัดหา การจัดเก็บรักษาวัคซีน และการขนส่งให้มีคุณภาพเพื่อรักษาคุณภาพวัคซีน
อ้างอิงข้อมูล:
https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐