นายกอบจ.ร้อยเอ็ดรุดดูสภาพหนองน้ำตำบลรอบเมือง

นายกอบจ.ร้อยเอ็ด รุดดูสภาพหนองน้ำตำบลรอบเมืองที่ตื้นเขินเพื่อหาทางช่วยเหลือโดยมอบให้ฝ่ายโยธาส่งเครื่องจักรเข้าขุดลอกเพื่อเก็บน้ำฝนอย่างเร่งด่วน

วันที่ 6 ก.ย.64 นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับหนังสือจากนางสาวจุฑาพร เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำผู้นำชุมชนและชาวบ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปดูหนองน้ำสาธารณะของหมู่ที่ 15 ซึ่งมีสภาพตื้นเขินไม่มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

เวลา 16.00 น. นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสกล คุณอุดม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายเอกรัฐ พลซื่อ เลขาส่วนตัวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายอุปกรณ์ ดีเสมอ ได้เดินทางไปดูหนองน้ำดังกล่าว โดยมีนางสาวจุฑาพร เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิราพร เกษมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้นำไปดูหนองน้ำดังกล่าว ซึ่งนายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำการสำรวจและจะส่งเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าดำเนินการในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow