สถานเสาวภาสภากาชาดฯเปิดจองฉีดฟรี!"ซิโนฟาร์ม"ตั้งแต่13ก.ย.นี้

เฉพาะเข็มแรกสำหรับคนที่ยังไม่เคยฉีดเท่านั้น นัด 18, 20-25 ก.ย.นี้ เปิดลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด โดยเป็นวัคซีนที่ได้จากสภากาชาดจีน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน) กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18, 20-25 ก.ย.64
ระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือ คลิก https://bit.ly/3n4yOT1

คำชี้แจง
1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน
3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ
4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด
5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS
6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณติดต่อ 06 5205 3686

สำหรับการเดินทางเข้ารับบริการวัคซีนที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แนะนำให้เดินทางด้วยรถสาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน ฝั่งจามจุรีสแควร์ เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow