ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดติว“สังคมศึกษา”TCAS65


ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโครงการ “เตรียมอ่านสังคมอย่างไรให้ทัน TCAS 65” วิทยากรโดย อาจารย์ศิวพล ชมภูพันธ์ (พี่บอล) วิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์การสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมปลาย เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการอ่านวิชาสังคมศึกษา ให้เข้าใจและเน้นจุดสำคัญของเนื้อหาที่ออกสอบข้อสอบบ่อย เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานเข้าใจเนื้อหา รู้เทคนิคการอ่านวิชาสังคม ม.ปลาย และทำข้อสอบได้ในทุกสนามสอบ

ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย) อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ID : 947 0060 6765 Password : 667153 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-178-3456 หรือ e-mail :distributor@cubook.chula.ac.th

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow