"สสวท."ชะลอประกาศรับสมัครนร.อัจฉริยะวิทย์-คณิต64

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งชะลอการประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยหากมีกำหนดการที่แน่นอนแล้ว สสวท. จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์โครงการ http://genius.ipst.ac.th หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก IPST Genius Project : https://www.facebook.com/IpstGenius

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow