อาลัยพ่อครู“บุญศรีรัตนัง”ศิลปินแห่งชาติดนตรีพื้นบ้านล้านนา

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นายบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) พุทธศักราช 2560 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ สิริรวมอายุ 68 ปี และกำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 20 ส.ค. เวลา 15.00 น. ณ วัดหนองเต่าคำ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการสวดพระอภิธรรมศพและการขอพระราชทานเพลิง ทางทายาทอยู่ระหว่างประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดหนักอยู่ สำหรับในส่วนเหลือด้านต่างๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงาน เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

สำหรับประวัติและผลงานสังเขป นายบุญศรี รัตนัง เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2496 ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยมีนิสัยรักการดนตรีมาตั้งแต่เล็ก ได้ฝึกการเล่นดนตรีพื้นเมืองประเภทซึง-สะล้อ ขลุ่ย เป่าปี่จุม และการขับซอกับครูดนตรีล้านนาที่มีมีชื่อเสียงในสมัยนั้นหลายท่าน จนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญ
ท่านมีผลงานซอออกมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน และผลงานเพลงที่แต่งขึ้นมาทั้งหมด ประมาณ 500 กว่าเพลง ความสามารถนอกจากการขับซอ การประพันธ์บทซอพื้นเมือง เพลงลูกทุ่งคำเมือง ยังเป็นผู้สร้างสรรค์เครื่องดนตรีพื้นเมือง พัฒนาให้มีศักยภาพในการบรรเลงร่วมกับวงดนตรีสากล สร้างแบบเรียนแบบฝึกดนตรีพื้นเมืองเพื่อการศึกษามากมาย รวบรวมโน้ตเพลงพื้นบ้าน ตำราเป่าขลุ่ยล้านนา ทั้งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมล้านนา ผลิตลูกศิษย์ที่สืบสานมรดกความรู้วัฒนธรรมล้านนานับหลายร้อยคน โดยศูนย์สืบสานรอยล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น รัตนังเสียงซึงสตูดิโอ ตั้งอยู่เลขที่ 83 บ้านหนองเต่าคำ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow