กทม.เร่งฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียงลงทะเบียน5,962รายเข้าเกณฑ์-ฉีดแล้ว3,186ราย

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารกทม. ครั้งที่ 16/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยในที่ประชุมสำนักอนามัยรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคแก่กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ถึงที่พักอาศัยภายในบ้าน ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีน โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน 5,962 ราย เข้าเกณฑ์ได้รับการฉีดวัคซีน 3,373 ราย ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 3,186 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 187 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 2,841 ราย และผู้พิการ 345 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค.-10 ก.ย.64)

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน หรือ Bangkok Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยที่ติดค้างในชุมชนต่างๆ เพื่อแยกผู้ติดเชื้อจากครอบครัวและชุมชน รวมถึงบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.-11 ก.ย.64 รวมทั้งสิ้น 4,515 ชุมชน มีผู้ได้รับบริการ 228,328 ราย ตรวจ ATK 70,112 ราย มีผลบวก 6,570 ราย พร้อมกันนี้ทีม Bangkok CCRT ยังได้ฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม 608 ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 67,525 ราย ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง 67,522 ราย และหญิงตั้งครรภ์ 331 ราย โดยมีผู้ป่วยที่เข้าระบบ Home Isolation 5,969 ราย ผู้ป่วยเข้าระบบ Community Isolation 302 ราย และผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาล 299 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย.64)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow