เปิดผลตรวจATKเชิงรุกชุมชน66,536รายพบติดเชื้อ6,400

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินงาน Bangkok CCRT วันที่ 15 ก.ค. – 9 ก.ย. 64

■ ชุมชนที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 4,421 แห่ง
■ ประชาชนที่เข้ารับบริการ 223,777 ราย
■ ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีน (อายุ 60+ / 7 กลุ่มโรค / หญิงตั้งครรภ์) 138,673 ราย
■ ประชาชนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK 66,536 ราย
▪︎พบเชื้อ 6,400 ราย
– นำส่งโรงพยาบาล 268 ราย
– นำส่งศูนย์พักคอยฯ (CI) 289 ราย
– แยกกักตัวที่บ้าน (HI) 5,843 ราย
▪︎ไม่พบเชื้อ 60,136 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ย. 64)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow