อาลัย“เดโชบูรณบรรพต”ศิลปินแห่งชาติด้านภาพถ่าย

สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ นายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2559 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ บ้านพักเลขที่ 524/2 ตรอกมาตานุสรณ์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เนื่องจากระบบหัวใจหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ร่วมกับโรคชรา สิริรวมอายุ 67 ปี มีกำหนดรดน้ำศพในวันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น. ณ ศาลา 14 วัดธาตุทอง และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.ย. 64 ณ ศาลา 14 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยสวธ.ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 12 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. เมรุวัดธาตุทอง กทม.

สำหรับประวัติของนายเดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช 2559 เกิดวันที่ 6 กันยายน 2496 จังหวัดนครปฐม ได้สร้างสรรค์ผลงานแนวชีวิตศิลปะ มีความสวยงาม และมีเรื่องราวในตัวเองให้คุณค่าทางอารมณ์ สื่อความหมายบรรยากาศได้อย่างครบถ้วน อาทิ ภาพวิถีชีวิต ภาพธรรมชาติของคน ลักษณะของการแต่งกาย การยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นต้น จนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก พ.ศ. 2534 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ถ่ายภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) เพื่อใช้ในการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ และได้ถวายงานมาโดยตลอด

ด้วยผลงานการถ่ายภาพที่โดดเด่นจึงได้รับหนังสือจากสำนักพระราชวังโปรดเกล้าฯ ให้เป็นช่างภาพในการบันทึกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนต่างประเทศ ทั้งการเสด็จส่วนพระองค์และการเสด็จแทนพระองค์อย่างเป็นทางการ ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตริย์ต่างประเทศ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐