ผวจ.แม่ฮ่องสอนยันควบคุมโควิดสบเมยได้แล้ว

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ยืนยัน คลัสเตอร์รร.สบเมยวิทยาคม ควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว ขณะที่ยอดผู้ป่วยยังเพิ่มต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้ ( 16 ) ว่า ยังพบการติดเชื้อเพิ่มอีก จำนวน 10 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง 2 ราย และ อ.สบเมย 8 ราย

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในเบื้องต้นเปิดเผยถึง สถานการณ์คลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ที่พบการแพร่ระบาดจากการเปิดเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ได้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ทั้งหมด 796 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.กลุ่มที่มาเรียน 2.กลุ่มที่ไม่ได้มาเรียน จากนั้นแบ่งย่อยออกเป็นอีก 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่อยู่ในหอพัก จำนวน 354 คน มาเรียนในวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 224 คน ไม่มาเรียน 130 คน 2.กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในหอพัก จำนวน 442 คน มาเรียนในวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 242 คน ไม่มาเรียน 200 คน สรุปกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนทั้งที่อยู่ในหอพักและไม่ได้อยู่ในหอพัก รวมทั้งหมด 330 คน กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่ไม่มีประเด็น

ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มาเรียนในวันที่ 3 กันยายน 2564 แบ่งออกเป็น กลุ่มเด็กที่อยู่ในหอพัก 224 คน กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในหอพัก 242 คน รวมทั้งหมด 466 คน ซึ่งทั้งหมด 466 คน ได้ดำเนินการตรวจซ้ำจนได้ผลเป็นที่แน่ชัดครบทุกราย ซึ่งมีผลยืนยันพบเป็นผู้ติดเชื้อรวม 49 ราย เข้าสู่รักษาตามระบบ แบ่งเป็นการรักษาอยู่ใน ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation ;CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย และ รักษาในโรงพยาบาลสนาม 17 ราย ภาพรวมเด็กที่ติดเชื้อทั้ง 49 ราย เป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สีเขียว มีอาการเล็กน้อย โดยจะครบกระบวนการรักษาในวันที่ 28 กันยายน 2564

ในกรณีครูและผู้บริหาร จำนวน 48 ราย ได้ตรวจซ้ำยืนยันครบทุกราย พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อรวม 2 ราย เข้ากระบวนการรักษาใน ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation ;CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ไม่มีอาการรุนแรง

สำหรับกรณีประชาชนที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยในคลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม มี 2 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านแม่คะตวน และ บ้านแม่สวดใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจเชิงรุกไปแล้ว จำนวน 1,261 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 64) พบผลยืนยันเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 139 ราย ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาครบทุกราย โดยรวมเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สีเขียว มีอาการเล็กน้อย แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงปฏิบัติการออกตรวจเชิงรุกตรวจต่อเนื่องทุกวันให้ครอบคลุมมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ รร.สบเมยวิทยาคม จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 วัน ใกล้จะครบระยะฟักตัวตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด นอกเหนือจากผู้ที่เข้ารับการตรวจยืนยัน ยังไม่มีนักเรียน หรือประชาชนที่แสดงอาการเข้าข่ายโควิดเพิ่มเติม

นอกจากนี้ การดำเนินการใน ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation ;CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ได้เปิดรับนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนบ้านแม่สวด จำนวน 15 ราย รวมถึงโรงเรียนอื่นๆ 2-3 แห่ง รวม 5 ราย มาดำเนินการรักษาเฝ้าระวังสังเกตอาการ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเชิงบวกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็ก ลดความเครียดและความกังวล

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะเวลานี้ สามารถควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว ผู้ป่วยในคลัสเตอร์ทั้งหมด 188 ราย เข้าสู่ระบวนการรักษาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow